...
 
 

Baillie Park Laerskool het 'n unieke stelsel waarin elke leerder in graad 7 geleentheid kry om sy/haar staal te wys.

By die meeste skole word leiers reeds die vorige jaar aangewys wat sal diens doen tydens die daaropvolgende jaar.

Ons is van mening dat sekere leerders wat nie prominent is in buite kurrikulêre aktiwiteite nie nooit raakgesien word nie.  Ons is al by vele geleenthede verras deur seuns en dogters wat uitstyg as leiers wanneer jy dit die minste verwag.

Elke kwartaal word 'n groep aangewys wat volle magte van 'n leier verkry.  Hulle word goed gemonitor en teen die einde van die derde kwartaal het almal geleentheid gekry as leier. 

Aan die einde van die derde kwartaal word die finale leiers dan verkies deur die graad 7 leerders en die personeel.  Dit geskied op 'n demokratiese en deursigtige wyse sodat niemand 'n vinger kan wys aan die einde van die jaar nie.  Stembriewe word selfs beskikbaar gestel aan ouers wat enigsins 'n twyfel in die hart het.

 

LEIERSTELSEL - HOOFLEIERS -  1e KWARTAAL 2020


Links na regs: Minke Smit, Jandri Liebenberg, Jordan Forbes en Tihard Strydom
 

 
 
 
                 

 
  Geskiedenis
Personeel
Skooldrag en Gedragskode
Skoolreëls
Graad 1
Skoolfonds en Toelating
  Eksamenrooster
Leierstelsel
Wat ons Bied        
 

 

Die nuwe webtuiste word met trots ontwikkel en onderhou deur GSD Potch  - www.gsdpotch.com