...
 
 
   

ONS KULTUUR

Elke mens is gevul met 'n lied in die hart. Wanneer ons vrolik en gelukkig is sal ons 'n liedjie fluit of sing. ritme in alle dinge rondom ons vanaf 'n tromslag tot die slag van 'n hamer laat die voete jeuk en ons wil dans. Daarom is kultuur in die vorm van kore, revue en konserte 'n belangrike deel van elke kind se opvoeding.

Om op 'n verhoog voor mense te kan optree verdryf die vrees vir openbare optrede wat dan ook sy waarde daarin het dat die kind leer om vreesloos te kommunikeer en sy standpunt te stel.

Laerskool Baillie Park is verbind tot verantwoordbare opvoeding. Alle opvoedingsaktiwiteite, akademie, sport en kultuur geskied van uit Chiristelike geloofsoortuiging wat as grondslag en vertrekpunt dien. Ons onwrikbare vertroue in die sinvolheid en noodsaaklikheid van die opvoeder se bemoeienis met die opvoeding, dien as krag en motivering vir Laerskool Baillie Park se ideale.

Ons volg 'n oopdeur beleid waar ons poog om enige probleme of misverstande, asook positiewe voorstelle en bydraes deur middel van wedersydse kommunikasie te hanteer.

Om 'n sukses van die skool en in besonder die opvoeding van u kind te maak, het die skool u as ouers se ondersteuning en samewerking nodig. Ons verwag dat elke Baillie Parker sy deel sal bydra om die naam van die skool gestand te doen en selfs verder uit te bou. Ons vertrou dat die samewerking tussen skool, ouers en kind sal realiseer tot 'n ware vennootskap in aksie.

KOOR

Baillie Park se koor is aktief besig onder leiding van Juffrou Elsie de Ridder en neem aan talle kompetisies deel waar hulle pragtig presteer. Die junior koor is onder leiding van ‘n mamma van ons skool Mignon van Vreden waar sy die graad 1 tot 3 leerders blootstel aan hierdie wonderlike ervaring. Baillies wil graag ‘n lewenslange liefde vir musiek en sang by leerders kweek. Die kinders leer ook om as ‘n span saam te werk.

KONSERT

Laerskool Baillie Park was in 1985 die eerste laerskool in ons land wat ‘n volwaardige konsert begin het. Die opvoerings vind elke keer in Oktober plaas in die Sanlam Ouditorium. Daar word vanaf Februarie saans hard geoefen om ‘n kwaliteit produksie op die planke te bring. Vanaf 2014 bied ons elke 2 jaar ‘n massa konsert aan waar elke graad ‘n paar liedjies doen. Die konsert gee al die leerders die geleentheid om hul kreatiwiteit ook op kultuurvlak uit te leef
 

   
 
 
                 

 
  Geskiedenis
Personeel
Skooldrag en Gedragskode
Skoolreëls
Graad 1
Skoolfonds en Toelating
  Eksamenrooster
Leierstelsel
Wat ons Bied        
 

 

Die nuwe webtuiste word met trots ontwikkel en onderhou deur GSD Potch  - www.gsdpotch.com