...
 
 
 
Laerskool Baillie Park is verbind tot verantwoordbare opvoeding. Alle opvoedings aktiwiteite, akademie, sport en kultuur geskied vanuit Christelike geloofsoortuiging wat as grondslag en vertrekpunt dien. Ons onwrikbare vertroue in die sinvolheid en noodsaaklikheid van die opvoeder se bemoeienis met die opvoeding, dien as krag en motivering vir Laerskool Baillie Park se ideale.

Ons volg 'n oop deurbeleid waar ons poog om enige probleme of misverstande, asook positiewe voorstelle en bydraes deur middel van wedersydse kommunikasie te hanteer.

Om 'n sukses van die skool en in besonder die opvoeding van u kind te maak, het die skool u as ouers se ondersteuning en samewerking nodig.

Ons verwag dat elke Baillie Parker sy deel sal bydra om die naam van die skool gestand te doen en selfs verder uit te bou.

Ons vertrou dat die samewerking tussen skool, ouers en kind sal realiseer tot 'n ware vennootskap in aksie.
 
 
 
                 

 
  Geskiedenis
Personeel
Skooldrag en Gedragskode
Skoolreëls
Graad 1
Skoolfonds en Toelating
  Eksamenrooster
Leierstelsel
Wat ons Bied        
 

 

Die nuwe webtuiste word met trots ontwikkel en onderhou deur GSD Potch  - www.gsdpotch.com